21 July 2014トヨタ GX71 マークII // 茨城
Toyota GX71 Mark II // at Ibaragi

日産 910 ブルーバード // 大分
Nissan 910 Bluebird // at Oita

17 July 2014

トヨタ GX71 クレスタ // 大黒ふ頭PA
Toyota GX71 Cresta // at Daikokufuto PA

15 July 2014

トヨタ Z10 ソアラ // 大分
Toyota Z10 Soarer // at Oita
トヨタ GX81 クレスタ // ミカミオート旧車ミーティング
Toyota GX81 Cresta // at Mikami Auto Old Car Meeting

14 July 2014

日産 GC110 スカイライン // 静岡&ブルーメの丘旧車ミーティング
Nissan GC110 Skyline // at Shizuoka & Blume no Oka Old Car Meeting